top of page
Search
  • Writer's pictureRav Hayim Leiter

איילת שקד משתמשת ברטוריקת המתנגדים למסורט שלנו


אני כמעט אף פעם לא מסרב להיות המוהל לברית מילה. אבל לפני כמה שנים קבלתי בקשה שהייתי חייב לסרב לה.


"יש לי חברים ממצרים שמבקרים בארץ,״ הקול אמר לי בצד השני של הקו. ״הם רוצים לעשות ברית מילה לבת שלהם. אתה עושה את זה?״ שאלו אותי.


״זה אסור מין התורה,״ נזפתי בו.


אפילו שניסתי בכל כוחי להסביר למה זה כל כך בעייתי, האיש לא קיבל את דעתי. ״אנחנו מלים בנים והם מלים בנות. למה זה כל כך נורא?״ בוודאי יש הבדל עצום בניהם.


ועכשיו נראה שחברת כנסת איילת שקד לא מבינה את העניין גם כן.


השבוע, שרת הפנים היוצאת איילת שקד דחתה בקשת מקלט של אישה מסיירה לאון. האישה ביקשה מקלט בטענה שבארץ מולדתה תאולץ לעבור מילת נשים. שקד דחתה את הבקשה באומרה, "לא יעלה על הדעת לפגוע באינטרס הריבוני בגין רדיפה נטענת הדומה למנהג נפוץ בקרב אזרחי ישראל."


אף על פי שהיא לא רק אמרה את זה, יש סכוי שח״כ שקד לא מבינה את התוצאות המלאות של תגובותיה. בהשוות ברית מילה לברית נשים, היא משתמשת באותה רטוריקה שמשתמשים נגד בירת המילה. הם שנגד המסורת שלנו, ועובדים לאסור אותה מוכחים את המקרה שלהם בהשווה הזו. ההגיון שאם ברית לנשים מגיע להוקעה ולהיות אסור (מסיבות טובות כמו שאמרה שקד ) ושניהם שווים, לכן ברית מילה צריכה "לסבול" את אותו גורל. אבל זו השוואה לא נכונה.


הקורבנות של ברית נשים הן הראשונות לציין ששני המנהגים שונים לגמרי. השוואה ביניהם למעשה מזלזלת בטראומה שהן חוו. ברית נשים נעשה בדרך כלל במהלך גיל ההתבגרות כשהילדה מגיע לגיל הבגירה. רוב הזמן, הנערה מובלת לחדר חושך שבו ההליך נערך על ידי מתרגל לא מיומן בסביבה לא סטרילית.


אבל מעבר להליך עצמו, הכוונה של המנהג מאד בעיית. בניגוד לברית המילה, שנועדה להעלות את הילד למעמד מלא בקהילה, בירת נשים נועדה לשמור על האישה כפופה לבעלה. ההליך נועד לגזול ממנה כל הנאה מינית כדי שהיא לא תתפתה לבגוד בבן זוגה.


מה שמפתיע גם באמירות של איילת שקד הוא איך כל כך שונה הם מהרגיל בממשלת ישראל. בדרך כלל, המדינה היא זהירה למתוח ביקורת על כל היבט של המצווה. מציצה בפה היא חלק מאד שנוי במחלוקת בטקס ברית מילה כאשר יש מגע בעל פה ישיר בין מוהל והחיתוך. מגע כזה יכול לגרום נזק מוחי או אפילו מוות לתינוק.


ש בינינו שעובדים לכל אורך הקרירה ומשוועים להתנגדות ציבורית נגד מציצה בפה אבל הרבנות הראשית מעדיפה לא להגיב. יש להם פחד שיש אנשים שישתמשו באמירות האילו לאסור את ברית המילה במדינות כמו אירופה שכבר לא אוהבים את המסורת שלנו. עד כמה שזה מתסכל אותי עדיין זה יותר טוב ממה ששקד אמרה.


לא חשבתי שאני אומר זה אבל, יהיה טוב אם איילת שקד תנהג כמו הרבנות הראשית ותעדן את דעתה. הצהרותיה סיכנו את ברית מילה ברחבי העולם. המתנגדים לברית המילה רוצים לפתות את חסרי השכלה והם מצלחים. הדבר האחרון שאנחנו צריכים הוא חברת כנסת אשר מצדיקה את ההתנגדות למצוותינו. אפילו אם היא רק רצה לדחות את בקשת מקלט, היה כדאי לה לחשוב על איך ההערות שלה יראו בעם שלנו ברגל הפתגם.


__


זה הופיע כאן לראשונה

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page