top of page
Search
  • Writer's pictureRav Hayim Leiter

ברית מילה - האמת עומדת במבחן הזמן

Updated: Mar 8


ברית המילה היא החיים שלי. לא רק שהיא נותנת לי שמחה אלא היא גם עיקר הזהות שלי. אני רב ומוהל כאן בארץ כבר יותר מעשור. במשך השנים ראיתי התקפות רבות על הפולחן. אבל עדיין, ההרגשה קשה יותר כשההתנגדות באה מבפנים. וכך קרה בשבוע שעבר.


בבלוג של אבי שאולי, שכותרתו 'ברית מילה - מדוע המדינה מאפשרת פגיעה בתינוקות חסרי ישע?' הוא, במובן מסוים, פותח בשאלה עקרונית: 'למה אנחנו עדיין מבצעים את מצווה הזאת?' אם מטרת הקושייה הייתה ליישב את הבעיה הנראית לעין, לאף אחד לא יכולה להיות טענה נגדו. אולם המטרה שלו הייתה להדגיש את הבעיות האלו ולמנוע מאנשים לקיים את המצווה. מכל מקום, אנחנו חייבים לחקור כל טענה במאמר ולבדוק את אמיתותה.


זה נכון שברית מילה לא משפיעה על הסטטוס היהודי של איש. היהדות נקבעת על פי האם וזה פשוט. אבל העובדה שלברית מילה אין השפעה על הסטטוס היהודי אינה אומרת שזה מנהג חסר משמעות, ושלכן מותר לבטל אותה. באמת, שאולי עצמו מדגיש שהעונש על עבירת ברית מילה הוא עונש כרת. אף על פי שזה לא ברור בדיוק מה זה כרת, מה שכן ברור הוא שזה העונש הכי חמור בתורה, ולכן, הסרת המצווה הזו מחיינו תהיה עוון מאד רציני.


שאולי גם צודק שהמצווה של ברית המילה לא מופיעה בעשרת הדיברות, המצווה עתיקה עוד יותר. הציווי לאברהם ניתן לפחות 400 שנה לפני שבני ישראל הגיעו להר סיני. זה אומר שברית המילה היא אחת המצוות הראשונות שקיבלנו מה׳ יתברך. המתנגדים מציינים את זה כחולשה, אומרים ,׳נכון יש לדור שלנו כל כך יותר חוכמות?׳ אנו ששומרי מצוות חושבים שברית המילה היא מגדיר זהות יהודית מרכזי, ולכן המסורת העתיקה של המצווה עוד מעבר לברית סיני נותנת כוח למצווה.


נראה לי ברור ששאולי ואני לא מסכימים על מקור התורה. הוא חושב שהתורה נכתבה בידי אדם, ואני מאמין שהתורה היא מן השמים. אבל כמו שאף אחד לא יכול להוכיח שזה אמת, שאולי גם לא ניסה להוכיח שברית המילה היא פולחן פגני. מתנגדי הדת מצטטים עמים אחרים עם אותם מנהגים וסיפורים כהוכחה על חוסר אמת של דתנו. בכל דיון אקדמי אחר, אם מוצאים ראיות לדבר בתרבות אחרת, הדבר מחזק את הטענה. אבל לגבי דת, זה משמש הוכחה שהמסורת שלנו היא לא אמת.


שאולי גם מצביע על הסיכונים של ברית המילה. סיבוכים הם דבר שאף אחד לא רוצה להעלות בדעתו או גרוע יותר - לחוות. אך הסטטיסטיקה מראה כי סיבוכים מתרחשים בשיעור נמוך להפליא:

"שיעור הסיבוכים הקשורים להליך המילה אצל הילוד, בזמן או לאחר המילה, הוא בערך 2-6 סיבוכים לכל 1,000 בריתות. שיעור זה גדל פי 20 אצל בנים שנימולו בגיל 8-9, ופי 10 עבור מי שנימול לאחר גיל 10."

אולי חשוב יותר מהתדירות הנמוכה של הסיבוכים הוא קצב העלייה בסבירות הסיבוכים כשהילד גדל. כל איש מקצוע רפואי יגיד לך שהזמן הבטוח ביותר לבצע ברית מילה הוא בגיל צעיר ככל האפשר, כלומר בסביבות גיל שמונה ימים. וזה אפילו בלי לקחת בחשבון את האופי הברברי של אדם שצריך לעבור את ההליך בשלב מאוחר יותר בחייו.

שאולי טוען גם כי יש הפרה אתית של הסכמה בכל הנוגע לברית מילה. אם זה נכון שההליך לא יכול להיעשות ללא הסכמת הילד, אז יש לנו בעיות אתיות רבות; מה עם חיסון ילדים או ניתוח מכאיב.


אף אחד מאלה אינו, ולא צריך להיות, נושא שעליו ישנו ויכוח גדול במיוחד. הורים מקבלים החלטות עבור ילדיהם בכל צעד ושעל - קוראים לזה הורות. ואם היינו נמנעים מלהחליט מכיוון שבעתיד ילדינו עלולים לחלוק על פסק הדין שלנו, אפילו לא היינו יכולים לבחור את בתי הספר בהם ילמדו.


בתקופה המודרנית, כולנו חייבים לשאול את שאלת שאולי: ״למה עדיין מקיימים את מצוות ברית המילה?״ אפילו ששאלה זו היא הכי קשה במסורתנו, זה לא אומר שהמצווה שגויה מטבעה. שאלות ותשובות היא העיקר של יהדות. זה מופיע בשם העם שלנו, ישראל - ״שרית עם אלקים ואנשים ותוכל״. וכמו יעקב אבינו, לא עלינו לברוח מהאתגרים שלפנינו. יש אפשרות שאלה שתוקפים את ברית המילה יצליחו כמו המלאך "לנקוע את כף הירך" שלנו אבל אנחנו חייבים לעמוד על שלנו ולהמשיך עם יותר כוח אפילו אם הקושיות גורמות לנו "ויירא יעקב ויצר לו". ברית המילה שמרה על זהותנו אלפי שנים ואם ירצה ה׳ זה ימשיך לנצח.

זה פירסם כאן


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page