top of page
Search
  • Writer's pictureRav Hayim Leiter

חיתום מה שמצווה


בשבועות האחרונים היו כמה בריתות בולטות בחדשות. הראשון היה של אשת התקשורת לוסי אהריש והשחקן צחי הלוי. השני היה של התאומים של המוזיקאי עידן רייכל ובת זוגתו דמאריס דיובל. שמתי לב לשמחות האלו באופן טבעי מכיוון שאני מוהל. אבל לא הייתי היחיד.


המכנה המשותף של הלידות האלו הוא ששתי האמהות אינן יהודיות. מיותר לציין שזה הוביל למחלוקת משמעותית. הח״כ לשעבר אורן חזן ניצל את שתי הזדמנויות אלו להתנשאות במדיה החברתית כמו שעשה בעבר. לאהריש ולהלוי אמר, ״יקיריי, לא רוצה להרוס את החגיגה, אבל אני מזכיר התינוק לא יהודי וזו לא ברית מילה ובטח שלא בריתו של אברהם אבינו!״ לרייכל ודיובל אמר, ״הטרנד החדש לעשיית ברית מילה יהודית כהלכה לגויים, תוך זלזול בבריתו של אברהם אבינו שהיה מהעבר השני לעולם שלם של כפירה בהקב"ה, מוכיח לנו עד כמה מלאכתנו בשמירה על המורשת והמסורת היהודית היא רבה".


חזן צודק שנשואי תערובת הם בעייה עבור עם ישראל, אפילו בארץ ישראל. אבל הטלת ספק בטקסים אלו מעלה שאלה אחרת: האם על מוהל למול בן נשואי תערובת?


במבט ראשון, אולי יש שיטענו שלחזן יש נקודה. מילת תינוק שאינו יהודי, במיוחד כשהוא תוצאה של נשואי תערובת, ״מכשירה״ את הנישואין ואת לידת התינוק, ולכן אסור לבצע את הברית. לאמיתו של דבר, יש לנו מנהגים כאלו במסורת שלנו. המון אנשים, במיוחד רבנים, מסרבים להשתתף בחופה של נשואי תערובת. לרבים מאתנו זה לא דבר פשוט, כי יש לנו חברים טובים ובני משפחה שבוחרים בני זוג כאלה. אבל עדיין יש רבנים אחרים שמסדרים קידושין כמותן אפילו שהקדושין לא חלין.


אבל בטוויסט מרתק, יש דעה מהזרם המרכזי שפוסקת להפך הגמור בנוגע לברית מילה. כמעט ואין ויכוח במקרה שהאם יהודייה והאב אינו יהודי, כי לכל הדעות התינוק יהודי וחייב בברית. אבל, כמו במקרים בולטים אלו, מתעוררת שאלה מסובכת יותר כאשר האב יהודי והאם אינו יהודייה והם לא רוצים לגייר את התינוק.


הרב צבי הירש קלישר, שמוכר בעיקר בזכות ספרו "דרישת ציון" המדגישה את מרכזיותה של ארץ ישראל במחשבת ישראל, משיב על שאלתנו. הרב קלישר כתב הגהות על חושן משפט, החלק הרביעי של השולחן ערוך, בשם "צבי לצדיק" המופיעה בדפוס וילנא, ואמר כי אין איסור לקיים מילה שכזו וזוהי אף מצווה. קל וחומר כשמדובר בילד שאביו יהודי ואמו נוכרייה. ואין לנדות מוהל אשר עושה כך. לדבריו, אנו מצווים לפתוח צוהר של תקווה לתינוק הנימול, שיגדל ויהיה מוכן בקלות לקבל על עצמו את היהדות ולהתגייר כראוי. אם אנחנו לא מלים אותו, הרי שאנחנו מרחיקים אותו מתוך קהילת ישראל במו ידינו ובניגוד לנאמר בשמואל ב', י"ד, י"ד: "לבלתי ידיח ממנו נידח". כמו כן, מילת הילד נותנת הזדמנות לאביו היהודי לעשות תשובה ומקרבת אותו בחזרה. בנוסף, יתכן שבכך שאנו לא מלים תינוק זה, אנו מונעים מנהיג פוטנציאלי יהודי גדול שעתיד להלחם נגד צוררים. (שו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר, בחלק א - יו"ד סימן רכ"ט, רל)

קל להבין מדבריו של רב קלישר שאנו חייבים למול את התינוק בלי ברכות. אבל זה דבר טכני. הפסק שלו חלק וברור - מוהלים חייבים למול אפילו במקרים הכי שנויים במחלוקת.

ח״כ לשעבר אורן חזן, יש צורך לציין שבגלל התנגדותך, התנגדת גם להלכה וגם לפתרון מעשי לבעייה שלנו. כולנו מסכימים שנשואי תערובת משיגות את התוצאה ההפוכה עבור עתידו של עם ישראל. אבל כאשר אנו מתמודדים עם תולדה של זוגיות אסורה, אנו יכולים לצעוק שזו טעות או שאנו יכולים לפעול ולקוות לתוצאה הטובה ביותר. אני משבח את המוהלים שמלו את התינוקות האלה, שהלכו לפי ה"צבי לצדיק" ועשו לא רק מה שמותר אלא גם מה שמצווה.


__


זה הופיע לראשון כאן


15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page