top of page
Search
  • Writer's pictureRav Hayim Leiter

למה מלתי את בָני

Updated: Jun 16


לאחרונה "הארץ" פרסם מאמר עם הכותרת, ״אחרי שערכנו ברית לבכור, האם זה מוסרי לא למול את הבן השני?״ המאמר מראיין שני מתנגדי ברית מילה, רונית טמיר ורני כשר, שמנסים לטעון שאפילו אם מלים את הבכור, אין חיוב למול את הבנים הבאים. אני ממש לא מסכים איתם, אבל בואו ניקח את זה צעד צעד.

להמשיך לקרוא לחץ כאן

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page