top of page
Search
  • Writer's pictureRav Hayim Leiter

מודאג מלהיטות אנשים לסכן חיי תינוק

בתגובתו של הרב דורון לדווין למאמרי בערוץ 7, הנחת היסוד העיקרית שלו היא שאין סיבה להפסיק את מנהג המציצה, ואני מסכים איתו לגמרי. אין לבטל את הנוהג. אנו חולקים בשאלה - כיצד יש לבצע אותו? לדווין דורש שמציצה תיעשה עם מגע ישיר בפה ואילו אני דורש שהמנהג ימשיך עם המקבילה ההלכתית הבטוחה ביותר: צינור סטרילי.


להמשיך לקרוא לחץ כאן


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page